Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Jazyky: English English English

Vyjednávanie mzdy

Vyjednávanie mzdy môže byť často klamlivé. Nie je šťastné, ak sa nadhodnotíš v porovnaní s pracovným miestom. Predstav si to tak, že uchádzač v súvislosti so svojim platom vysloví vyššiu sumu, akú daný podnik si môže dovoliť na príslušnú pozíciu.

Na druhej strane avšak je veľmi dôležité, aby tvoje schopnosti riadne zaplatili a nevyužívali tvoje výhodné vlastnosti. Predtým, než prijmeš pracovné miesto, musíš sa presvedčiť, či určite dostaneš výplatu, lebo faktúry treba uhrádzať vždy.

Ako by si mal dohadovať najúčinnejšie? Taktiky na rokovania o mzde ti určite pomôžu pre dosiahnutie najvýhodnejšej mzdy. Nasledovné taktiky obsahujú aj to, ako máš hodnotiť pracovnú ponuku, rokovať správne o mzdách a dávkach, ako podať protinávrh v záujme dosiahnutia vyššieho platu, ak o teba bude mať záujem zamestnávateľ.

Stratégie na vyjednávanie o plate

Musíš byť trpezlivý!

Keď si na pohovore, alebo rokuješ o svojom plate, vždy musíš byť trpezlivý! Nezačni vyjednávať dovtedy, kým ti zamestnávateľ nepredloží návrh. Keď sa ťa opýtajú na tvoju predstavu o plate, povedz, že to záleží od toho, že aké zodpovednosti a povinnosti vyžaduje daná pozícia.

Musíš vyhodnotiť pracovnú ponuku

Keď dostaneš pracovnú ponuku, zabezpeč si čas na to, aby si to dôkladne vyhodnotil, veď okrem platu je možné počítať aj s mnohými inými činiteľmi. Spýtaj sa na možnosti príspevkov, bonusov a zvýšenie platu, aj na pracovný čas, povýšenia a kariérny rast. Ku každej možnej pozícii patrí zoznam, na ktorom uvádzajú dôležité informácie. Na základe toho musíš vyhotoviť zoznam pre a proti, ktorý ti pomôže zvážiť rozhodnutie.

Zváž si protinávrh

Potom, čo dostaneš pracovnú ponuku, najlepším spôsob na rokovanie je, ak si vyžiadaš osobné stretnutie, v rámci ktorého prerokujete vzniknuté otázky. Pre napísanie protinávrhu pomôcku nájdeš tu, pomocou ktorej môžeš napísať svoju vlastnú ponuku.

Zisti akú máš hodnotu!

Nechaj si dostatočný čas na to, aby si preskúmal platy. Takto je isté, že na pohovore budeš mať jasno v tom, či plat ponúknutý k pozícii je reálny a primeraný.

Nechaj si čas!

Keď dostaneš pracovnú ponuku, nechaj si dostatočný čas nato aby si si to celé premyslel a rozhodol sa. Svojimi otázkami sa kľudne obráť na zamestnávateľa. Môžeš požiadať o čas na rozmýšľanie, zamestnávatelia budú hodnotiť pozitívnejšie to, ak povieš nie, v porovnaní s tým, ak by si mal za dva týždne dať výpoveď.