Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Jazyky: English English English

Prijímací pohovor

Treba sa pripraviť na pohovor tieto podklady:

 • Informácie o firme
 • Vhodné doklady
 • Vhodné oblečenie
 • Naladením sa, pozitívnym postojom
 • Vopred pripraviť sa z danej profesie – všeobecne
 • Objasniť, čo by som sa chcel dozvedieť
 • Pripraviť sa na telefonovanie
 • Na stretnutie sa dostaviť na čas
 • Udržiavať kontakt

Pohovor sa bude diať v 3 hlavných témach:

 1. Či som schopný vykonať prácu?
 2. Či chcem vykonať prácu?
 3. V akej miere som koordinovateľný?

Konkrétnejšie o čom budete hovoriť na prijímacom pohovore:

 • O práci
 • O pracovných podmienkach
 • O spolupracovníkoch
 • O hierarchii
 • O mzde, o dojednaní mzdy

Cieľom pohovoru je:

 • Zber informácií o danom pracovnom mieste
 • Objasniť, či moje vzdelanie, moje skúsenosti sú postačujúce
 • Budovať vzťah