Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Jazyky: English English English

MOTIVAČNÝ LIST – SPRIEVODNÝ LIST

Vlastnosti sprievodného listu:

– Jeho úlohou je vzbudiť pozornosť adresáta, aby adresát dôkladne

prečítal pripojený životopis.

– Patrí sa adresáta osloviť menom, lebo to pôsobí oveľa osobnejšie.

– Treba dávať pozor, aby neobsahoval preklep alebo gramatické chyby!

– Vždy treba zvýrazniť tie údaje, vyplývajúc z ktorých si myslíme, že my môžeme byť

najvhodnejšími na obsadenie danej pozície.

– Sprievodný list každopádne má obsahovať dôkazy o tom, že osoba a obsadzovaná pozícia

patria k sebe.

– Dbajme na to, aby náš list vyžaroval pozitívne!
Motivačný list / sprievodný list slúži na viac účelov:

– Zahŕňa Vašu odbornú kariéru uvedenú v životopise iba schematicky.
– Vzbudzuje pozornosť a podnecuje čitateľa prečítať si životopis a na jeho detailnejšie preštudovanie!
– Motivačný list ozrejmuje tie dôležité veci, ktoré z hľadiska dotyčnej pozície môžu byť dôležité.
– Ukáže niečo z Vašej osobnosti, z Vašich cieľov, dosiahnutých výsledkov.

Forma a obsah motivačného listu / sprievodného listu:

Motivačný list má mať najviac jednu stranu, má pozostávať zo štyroch hlavných častí a maximálne zo štyroch – piatich odsekov!

– Odvolanie sa (Odôvodnenie uchádzania sa, vzbudenie pozornosti)
– Zhrnutie životopisu (Faktická časť, v ktorej sa nachádzajú skúsenosti, štúdie potrebné k získaniu práce, a dosiahnuté výsledky)
– Motivácia, určenie cieľov (Prečo sa uchádzate? Prečo by ste chceli obsadiť toto zamestnanie?)
– Charakterizácia Vašej osobnosti

Sprievodný listu

Kedy ho máme napísať?

 • Keď dávam niekomu svoj životopis
 • Ak e-mailom alebo faxom posielam svoj životopis
 • Ak to vyžadujú

Obsah motivačného listu

Meno adresáta

Funkcia

Názov firmy

Presná adresa

PSČ

Vážený ………………………,

Počiatočný odsek:

 • Odkiaľ ste sa dozvedeli o pracovnom mieste?
 • O ktorú pozíciu sa uchádzate?

Stredný odsek (môžete si vybrať):

 • Školské vzdelanie alebo pomenovanie súčasného pracovného zaradenia
 • Zhrnutie najdôležitejších pracovných skúseností
 • Záujmy podľa danej témy, odbornej oblasti
 • Vyjadriť, že sa prečo zaujímate o firmu
 • Vaše ciele súvisiace s danou pracovnou oblasťou
 • Prečo Vy ste vhodný/á na túto pozíciu?
 • Kedy by ste vedeli nastúpiť do zamestnania?
 • Požiadavky na mzdu

Záverečná časť:

 • Kedy a ako by ste vedeli znovu kontaktovať firmu
 • Žiadosť o osobné stretnutie

 

Dátum

 

Podpis

Osobné údaje

 

Prílohy:

 • Životopis
 • Kópia vysvedčenia