Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Jazyky: English English English

Aký/á som?

Nápady pre sformulovanie osobnostných vlastností

Prístup k práci

Praktický

Svedomitý

Kritický

Spoľahlivý

Ambiciózny

Má rád výzvy

Rýchly

Usilujúci sa o kvalitu

Vytrvalý

Opiera sa o seba

Dôkladný

Koncentruje na výsledok

Energický

Podnikavý typ

Vynachádzavý

Súci

Nadšený

Cieľovo orientovaný

Koncentruje na činnosť

Precízny

Ochotný

Súčinný

Zodpovedný

Účinný

Náročný

Dôsledný

Iniciatívny

Presný

Má mnoho nápadov

Koncentruje na úlohu

Tvrdo pracujúci

Usilujúci sa o kvalitu

Rád pracuje

Produktívny

Náročný

Konštruktívny charakter

Rád dostáva nové

úlohy

Radšej vykonáva

úlohy, pokyny

Ambiciózny

Riešenie problému, vybavovanie úlohy

Samostatný

Rozhodný

Dobre rieši konflikty

Logický

Je otvorený na všetko nové

Zaviazaný

Má veľkú výdrž v práci

Energický

Ochotný pomôcť

Vidí podstatu

Úspešný

Systematický

Kreatívny

Analyzujúci

Má veľkú fantáziu

Má rád prácu

Citlivý na problémy

Usilovný

Pružný

Investigatívny

Dômyselný

Zaťažiteľný

Zaviazaný

Úspešný

Usilovný

Zahlbujúci sa

Čakajúci na pokyn

Milujúci poriadok

Orientujúci sa na podstatu veci

Vidiaci úlohu

Tvorivý typ

Dodržiava lehoty

Rýchle chápe

Má dobrú súdnosť

Je schopný hierarchizovať

Má veľkú výdrž v práci

Rýchlo reaguje

Dobre systematizuje

Aktívny

Vynachádzavý

Rozdávajúci spravodlivosť

Dôsledný

Analyzátor

Je schopný rozhodovať

Dobrý pozorovateľ

Má dobrý technický cit

Ambiciózny

Inovátor

Sám seba povzbudzujúci

Ľahko poníma

úlohy

Má originálne myšlienky,

riešenia

Vidiaci súvislosti

Rád pracuje

v tíme

Vidí veci z hora

Má rád rozmanité

veci

Komunikácia

Formuluje jasne

Má dobrý humor

Je schopný rokovať

Je tichý

Vie dobre pýtať sa

Vníma signály

Zrozumiteľný

Presvedčivý

Rozvláčny

Ľahký

Rozhodný

Zábavný

Hodnoverný

Mnohovravný

Nemá komplexy

Bezprostredný

Hovorí krátko

Formuluje výstižne

Dobre vytvára vzťahy

Vie povedať nie

Rád hovorí pred

obecenstvom

Dobre cíti a poníma

slovo iných

Rád počúva iných

Ľudské vzťahy, vzťah k iným

Otvorený

Dynamický

Priateľský

Súcitný

Dôsledný

Citlivý

Je pripravený na debatu

Spoločenský typ

Uzavretý

Budiaci dôveru

Má silný zmysel pre spravodlivosť

Vodcovský typ

Pozorný

Nezaujatý

Zdvorilý

Ctižiadostivý

Optimista

Príjemný

Prirodzený

Zaujíma sa

Starostlivý

Je tichý

Tolerantný

Násilný

Milý/á

Otvorený

Úprimný

Nezištný

Triezvy

Súhlasiaci

Mierumilovný

Úctivý

Rázny

Ochotný pomôcť

Lojálny

Spravodlivý

Chápavý

Trpezlivý

Bezprostredný

Prirodzený

Diplomatický

Taktný

Empatický

Spoľahlivý

Diskrétny

Ľudomilný

Má rád spoločnosť

Obetavý

Pozitívne zmýšľajúci

Vierohodný

Sústreďuje sa na ľudí

 

Individuálne charakteristiky

Vyrovnaný

Má široký rozhľad

Má zdravý rozum

Originálny

Svedomitý

Pružný

Odhodlaný

Pokojný

Čestný

Mnohostranný

Má veľkú fantáziu

Podnikavý typ

Chladnokrvný

Sebaistý

Prijme kritiku

Pružný

Dobre sa pozná

Má dobré vystupovanie

Dynamický

Rád koriguje svoje chyby

Má veselú povahu

Vie sa konfrontovať sám so sebou

Má moderné

zmýšľanie

Individuálne a k rôznym činnostiam potrebné schopnosti a zručnosti

Dobrý analyzátor

Dobrý organizátor

Má dobrú gramatiku

Praktický

Má dobrý cit pre jazyky

Má šikovné ruky

Má dobrý obchodný cit

Formuluje samostatne

Má dobré technické cítenie

Rýchlo počíta spamäti

Je dobrý pozorovateľ

Uvidí súvislosti

Na dobrej úrovni obsluhuje počítať

Je schopný rýchlo a dobre rozhodovať

Je zaťažiteľný, má veľkú fyzickú výdrž

Má vyspelé priestorové videnie, priestorové myslenie

Je schopný ľahko presvedčiť ľudí

Je schopný samostatne vyhotoviť výkazy

Ja schopný naraz dávať pozor aj na viac vecí

Vie dobre narábať a pracovať s rôznym materiálom

Svoju profesiu, odborné hmaty vykonáva na dobrej úrovni

Informácie potrebné k jeho práci je schopný

udržiavať zaktualizované každý deň