Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Jazyky: English English English

Správy

Medzinárodný deň starších ľudí si 1. októbra pripomíname už po dvadsiatypiatykrát. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí. zdroj: Medzinárodný deň starších ľudí má štvrťstoročie

Sociálny čin roka je každoročné oceňovanie práce všetkých, ktorí riešia problémy detí, učia ich, vychovávajú a pripravujú do života. Viacero pohľadov i kategórií hodnotenia prospechu sociálnej práce na rôznych úrovniach doviedli predminulý rok MPSVR SR k myšlienke spojiť oceňovania významných počinov v spoločný slávnostný akt. zdroj: Sociálny čin roka pokračoval 12. ročníkom

MPSVR SR je nútené sa ostro ohradiť voči nepravdám, ktoré v posledných dňoch (25.9.2015 a 26.9.2015) uverejnil denník Plus 1 deň. Okrem toho, že výpovede rodín v článkoch nie sú v súlade s realitou, chýbajú aj základné informácie o skutočných možnostiach kompenzácií, a tým dochádza k skresľovaniu skutočností. zdroj: Reakcia na zavádzajúci článok

Október už tradične patrí seniorom. Organizácia spojených národov vyhlásila v roku 1990 prvý októbrový deň za Medzinárodný deň starších ľudí. Odvtedy, je to už 25 rokov, sa v tomto mesiaci konajú rôzne podujatia venované skôr narodenej generácii. zdroj: Minister na celoslovenskom stretnutí seniorov

Do evidencie nezamestnaných pribudli v septembri tisícky maturantov. Miera evidovanej nezamestnanosti sa tak oproti augustu zvýšila o 0,06 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 11,38 %. Medziročne poklesla o 1,06 p.b.. zdroj: Nezamestnanosť v septembri mierne stúpla

Slovo chudoba sa častejšie skloňuje 17. októbra už viac ako dve desaťročia. V roku 1992 bol oficiálne tento deň uznaný Organizáciou spojených národov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa do boja proti chudobe systematicky zapája a sleduje cieľ zvyšovania, respektíve neznižovania životnej úrovne ľudí na Slovensku. zdroj: Medzinárodný deň boja proti chudobe

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zavítal medzi seniorov a študentov v Senior dome Terézia v Holíči. Zariadenie každoročne pri príležitosti mesiaca úcty k starším organizuje medzigeneračné stretnutie klientov a aktívnych seniorov mesta so študentmi. zdroj: Minister medzi dvomi generáciami

Pri príležitosti ukončenia Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb sa stretli v Senci významní európski a svetoví odborníci spolu so slovenskými. Za účasti riaditeľov, zamestnancov a obyvateľov z transformujúcich sa zariadení sociálnych služieb diskutovali o možnostiach a prvých úspechoch zmien v poskytovaní sociálnych služieb. zdroj: Odborníci diskutovali o sociálnych službách

Minimálna mzda bude v budúcom roku 405 eur. Rozhodla o tom vláda práve v deň, keď celý svet diskutuje o potrebe zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov v rámci Svetového dňa za dôstojnú prácu. Po minuloročnom historicky najvyššom zvýšení minimálnej mzdy o 28 eur prichádza ďalšie. zdroj: Minimálna mzda sa v budúcom roku opäť výrazne zvýši