Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Jazyky: English English English

Správy

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi… zdroj: Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi

Dňa 15.10.2015 sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy technickej Galanta Burza práce  a informácií 2015, ktorú … zdroj: Zvýšiť šance zamestnať sa

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 24 z 15. januára 2014 schválila Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím a riadenie … zdroj: Chráňme deti pred násilím

Viac hláv, viac rozumu

2015-10-22 13:37:31 | Správy, upsvar.sk 2

Predchádzať porušovaniu práv dieťaťa a tiež násiliu páchaného na maloletých sú témy, ktorými sa na celoštátnej úrovni zaoberajú… zdroj: Viac hláv, viac rozumu

Oznámenie č. II o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania… zdroj: Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvárania …

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční PREZENTÁCIA pre zamestnávateľa Personálny servis – EUROTRADE.SK, Galanta, ktorý hľadá zamestnancov… zdroj: PREZENTÁCIA pre zamestnávateľa Personálny servis – EUROTRADE SK, Galanta

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 49 zákona  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene… zdroj: Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle §49 a §57 zákona č. …

Rekreačný pobyt  je určený pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v rekreačných zariadeniach MV SR… zdroj: Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi.

20.10.2015 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 1 20.10.2015 / Výzva na výber partnerských organizácií –… zdroj: Výzvy na výber partnerských organizácií

Do evidencie nezamestnaných pribudli v septembri tisícky maturantov. Miera evidovanej nezamestnanosti sa tak oproti augustu zvýšila o 0,06 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 11,38 %. Medziročne poklesla o 1,06 p.b.. zdroj: Nezamestnanosť v septembri mierne stúpla